Voordelen van het werken in een natuurlijke omgeving

Het werken in een natuurlijke omgeving heeft een ontzettend goede invloed op de mens. Het zorgt voor een fijne sfeer, minder stress en een productievere werkomgeving. Er zijn inmiddels al tientallen onderzoeken over dit onderwerp verschenen. De belangrijkste uitkomt de positieve invloed die een natuurlijke omgeving op mensen heeft.

Zo verbetert een natuurlijke omgeving de luchtkwaliteit. Dat staat garant voor een hogere productiviteit. Mensen zijn vrolijker en kunnen makkelijker ontspannen en hebben meer energie. De aanleg van meer groen in stedelijke gebieden heeft helemaal een geweldige impact. Dit zou kunnen leiden tot een besparing van 65 miljoen op het budget voor volksgezondheid.

Daarnaast hebben bepaalde natuurlijke materialen zoals onze Greenwall 1.0 van nature geluidsabsorberende kwaliteiten. En dat staat garant voor een goede smaak en akoestiek.

Levert Biophilic Design daadwerkelijk rendement?

Uit onderzoek van het duurzaamheids adviesbureau Terrapin Bright Green blijkt dat er voor de werkgever zelfs winst uit te behalen is. Gedurende hun onderzoek verdiepten zij zich in de financiële opbrengst van Biophilic design. Niet alleen bleken medewerkers gelukkiger en gezonder. Met name op het gebied van productiviteit was er letterlijk winst te behalen. Er vloeit een totaal van ruim 4% aan kosten voort uit verzuim of onproductieve aanwezigheid. Dit percentage kan drastisch naar beneden gebracht worden. En er zijn grote financiële voordelen te behalen met relatief kleine verbeteringen in de werkomgeving:
Na een herinrichting met veel natuurlijk licht, water, groen en een organische architectuur, liep het verzuim op het hoofdkantoor bij ING Amsterdam terug met wel 15%.
Onderzoek van de universiteit van Oregon wees uit dat 10% van het ziekteverzuim toe te schrijven is aan werkplekken die geen directe of indirecte relatie met de natuur hebben.
Medewerkers die vanuit hun raam op groen uitkijken melden zich veel minder ziek dan medewerkers zonder groen uitzicht.

Bij een callcenter in Sacramento bleek dat medewerkers bij een groot raam met groen uitzicht telefoontjes met wel 7% sneller afhandelen dan medewerkers zonder uitzicht. De kosten voor de veranderingen waren in vier maanden terugverdiend.
Een 6% stijging in productiviteit kan voor een bedrijf met 1000 medewerkers leiden tot een winst van enkele miljoenen per jaar.

De invloed van Biophilic Design in de gezondheidszorg

De natuur heeft een geweldige invloed op ons mentale, maar ook ons fysieke welzijn. Inmiddels is dan ook uit verschillende onderzoeken het volgende gebleken. Patiënten herstellen sneller wanneer zij in kamers verblijven met natuurlijk daglicht en uitzicht op groen.

Ook helende tuinen bij ziekenhuizen zorgen voor een lager stressniveau bij patiënten. Niet alleen patiënten maar ook bij artsen en verplegend personeel.

Een investering in Biophilic Design zou dus niet alleen de akoestiek en sfeer verbeteren, maar ook voor een besparing van miljoenen euro’s op jaarbasis kunnen zorgen.

Biophilic Design zorgt voor betere concentratie en hoger rendement

Winkelcentra met Biophilic Design, groen en natuurlijk licht, staan bekend als de meest winstgevende winkelcentra. Een natuurlijke omgeving zorgt er namelijk voor dat mensen meer en sneller geld uitgeven. De deelnemers van een consumentenonderzoek die beelden van een groene winkelomgeving te zien kregen, waren zelfs bereid om tot wel 25% hogere prijzen voor dezelfde producten te betalen!

Ook kinderen blijken beter te presteren in een prettige, groene omgeving. In klassen met veel daglicht en uitzicht op groen haalden kinderen 7% tot 18% betere resultaten en leerden ze ruim 25% sneller.

Akoestische meting aanvragen

Meten is weten

Ons doel is ook onze gezamenlijke passie, namelijk ‘op een creatieve en duurzame wijze de werkomgeving stil maken’. En dat doen we door het maken en leveren van akoestische kwaliteitsproducten van Hollandse bodem, gemaakt door de beste vakmensen.

Wat daarvoor nodig is kunnen we berekenen op basis van een meting. Dan praten we over hetzelfde fruit.

Vraag een meting aan

Wil je weten hoe wij Biophilic Design en akoestiek combineren?

Als u meer wilt weten over onze werkwijze en hoe wij je hier mee kunnen helpen, bel ons op en dan zorgen wij voor de stilte

088 134 7600