Minerale wol is het meest gebruikte materiaal om te isoleren en te absorberen. Als je het zelf een keer gebruikt hebt ken je het wel; dat spul dat vreselijk kriebelt en waarbij enkel een grondige douche de gewenste verlichting brengt.

Vanuit de isolatiebranche en Mineral Wool Association Benelux (opgesteld door producenten van minerale wol) worden geruststellende woorden gesproken over dit product, maar als je iets verder kijkt ontdek je dat er bij deze ‘veilige’ uitspraken grote vraagtekens gezet kunnen worden. Het is natuurlijk al erg discutabel dat een verbond van producenten hun eigen product keurt en daarbij dan weer niet zo verrassend dat dit product als erg veilig en duurzaam wordt bestempeld. Zoiets van ‘Wij van WC-Eend adviseren u WC-Eend’.

Bovendien zijn er inmiddels legio onderzoeken die hebben aangetoond dat minerale wol helemaal niet zo veilig is als de producenten beweren. Niet voor niets hebben een zestal gerenommeerde artsen medio 2013 een brandbrief gestuurd naar de toenmalige minister om te wijzen op de gezondheidsgevaren van minerale wol. Deze waarschuwing ging niet alleen uit naar gebruikers van minerale wol zoals bouw- en timmerlieden, maar ook naar huizenbezitters die hun spouw laten inblazen met glas- of steenwol. Door de stevige lobby vanuit de branche en een massale publicatie van documenten (uit diezelfde branche), die het tegendeel beweren, zijn deze gezondheidseffecten helaas onder de radar gebleven.

In de VS worden de risico’s van minerale wol inmiddels wel onderkend. Daar heeft minerale wol hetzelfde predicaat als asbest als hier in Nederland en mag het alleen onder streng toezicht gebruikt worden.

SVI met een noot over de situatie in de USA

Isobouw met de brief van de 6 longartsen

Altijd wat over de gevolgen van minerale wol ( you tube )

Arbo-platform die alles nog eens duidelijk uit de doeken doet

Natuurlijke isolatiematerialen

Het Stille Verzet is zich bewust van de gezondheidsrisico’s die het gebruik van minerale wol met zich meebrengen. Maar daarnaast zijn er nog meer zwaarwegende redenen waardoor wij, zeer bewust, niet voor dit product kiezen:

We werken alleen met veilige producten zodat we een veilige omgeving creëren voor onze medewerkers en onze klanten.
Het produceren van minerale wollen kost ten opzichte van natuurlijke varianten ontzettend veel energie en is daardoor veel schadelijker voor het milieu.
Het afval van minerale wol en de wol zelf vereisen bij afvalverwerking een speciale verbranding. Het brandpunt van minerale wol ligt namelijk boven de 1700 graden Celsius. En omdat minerale wol vaak afgevoerd wordt met het ‘normale’ bouwafval moet er extra veel energie verbruikt worden om dit in zijn totaliteit te verbranden. Er bestaan geen goede recycle-opties voor dit product.

Het Stille Verzet staat voor veiligheid en duurzaamheid en het is voor ons dan ook meer dan logisch dat wij niet voor minerale wol kiezen bij onze akoestische producten. Er zijn bovendien genoeg alternatieven die niet alleen veilig zijn, maar ook nog betere resultaten leveren, zoals vlas, hennep, papier en schapenwol.

Meer weten? Via bovenstaande links is meer informatie te vinden over de punten die we hierboven hebben aangekaart over minerale wol en over de duurzame alternatieven.

Kom in Verzet !!!

In stilte werken zonder gestoord te worden?

Meer weten oven de circulaire akoestische concentratiewerkplek? Bel ons en wij kunnen er alles over vertellen.

088 134 7600